Voda v domácnosti

Pite kryštáľovo čistú vodu

espring fliter

Systém na doúpravu vody využíva lisovaný blok uhlíka na zníženie škodlivých čiastočiek a viac ako 140 kontaminantov v našej pitnej vode. UV lampa ničí vírusy a mikroorganizmy vytvorené vo vode a poskytuje nám tak čistejšiu, priezračnejšiu vodu lepšej kvality priamo z vodovodného kohútika.

Osem dôvodov, prečo si vybrať eSpring Systém na doúpravu vody

 1. Čistejšia a priezračnejšia voda s lepšou chuťou

Najväčšou výhodou Systému na doúpravu vody je dramatické zlepšenie chute, vône a čistoty vody. Táto výrazná zmena je niečo, čo si každý všimne a čomu ľudia rozumejú.

 1. Lepšia kvalita vody

Systém na doúpravu vody efektívne odstraňuje viac ako 140 rôznych potenciálnych kontaminantov a ničí vyše 99,99 % potenciálne choroboplodných baktérií a vírusov prežívajúcich v pitnej vode.

 1. Dokázaná účinnosť

Národná nadácia pre hygienu (National Sanitation Foundation (NSF) testovala a certifikovala Systém na doúpravu vody a potvrdila, že znižuje prítomnosť kontaminantov viac ako ktorýkoľvek iný UV/uhlíkový systém, ktorý testovala.

 1. Jedinečná moderná technológia

Systém na doúpravu vody je prvý systém spájajúci americkú patentovanú kombináciu lisovaného uhlíkového bloku a technológiu UV lampy, navyše znásobenú najmodernejším elektronickým monitorovaním.

 1. Podporený dlhoročnými výskumami

Systém na doúpravu vody je výsledkom 20 rokov výskumu v oblasti technológií úpravy vody. Bol navrhnutý a vytvorený našimi inžiniermi a vedcami, výsledkom úsilia ktorých je 270 patentov na úpravu vody vo svete, schválených alebo v procese schvaľovania.

 1. Väčšie pohodlie

Na rozdiel od balenej vody alebo džbánových filtrov na vodu vám Systém na doúpravu vody pomôže zabezpečiť všetky každodenné potreby rodiny ohľadom varenia a pitia podľa potreby priamo z vodovodného kohútika.

 1. Jednoduchá údržba

Niektoré filtre a ošetrujúce systémy na vodu si vyžadujú výmenu každý mesiac alebo aj častejšie. Avšak Systém na doúpravu vody môže poskytnúť dostatok vody pre 6-člennú rodinu počas celého roka – celkovo 5 000 litrov – a až potom je potrebné filter vymeniť.

 1. Väčšia hodnota

Systém na doúpravu vody poskytuje nielen vynikajúcu výkonnosť a pohodlie pri používaní, ale jeho cena za starostlivosť je nižšia ako pri iných systémoch.

 

Ako SYSTÉM funguje?

 1. UV lampa

Ničí vyše 99,99 % potenciálne choroboplodných baktérií a vírusov prežívajúcich v pitnej vode, čím zvyšuje kvalitu a úroveň bezpečnosti vody.

 1. Uhlíkový filter

Tento v USA patentovaný viacvrstvový uhlíkový blok efektívne odstraňuje: chuť a zápach chlóru, mechanické častice a viac ako 140 rôznych potenciálnych kontaminantov; dáva vode priezračnoť.

 1. LED informačný panel

Používa jednoduché, zrozumiteľné ikony a grafiku na zobrazovanie opotrebovanosti filtra a stavu systému.

 1. Nezávislý elektronický modul

Ďalšia technológia, v ktorej má eSpring prvenstvo - a ďalšia v USA patentovaná vlastnosť - je bezdrôtové prepojenie (na báze induktívnej elektroniky) medzi UV lampou a samotným zariadením. Vďaka tomuto je UV žiarivka úplne izolovaná od zdroja energie, podobne ako sú niektoré mobilné telefóny izolované od svojich nabíjačiek.

 1. Prispôsobiteľná dĺžka rúrok

Dĺžka použitých rúrok sa dá prispôsobiť podľa potreby pri inštalácii.

 1. Kompaktný tlakový ventil

Kompaktný ventil, ktorý sa dá ľahko namontovať na väčšinu bežných typov vodovodov.

 

Certifikácia

Systém na doúpravu vody bol prvým systémom na trhu, ktorý vyhovoval trom hlavným štandardom kvality vody podľa kriérií NSF International (National Sanitation Foundation (NSF)) a ANSI (American National Standard Institute). Aby zariadenie získalo NSF certifikáciu, musí podrobiť aj iným testom, nielen testom schopnosti zachytávať znečisťujúce látky. Musí úplne spĺňať aj ďalších päť kritérií:

 • Vyhlásenia o znížení množstva odstránených znečisťujúcich látok musia byť potvrdené testovaním vykonaným organizáciou NSF v jej vlastných laboratóriách.
 • Systém nesmie spôsobiť žiadne unikanie škodlivín do vody a musí prejsť prísnymi extrakčnými testami všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou.
 • Stavba systému musí byť úplne bezpečná a musí byť vytvorený byť tak, aby vyhovoval nárokom vodoinštalácie, napríklad musí byť odolný voči výkyvom tlaku vody.
 • Marketing, lietratúra a etiketa nesmú obsahovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
 • Materiály použité na jeho výrobu a výrobný proces samotný musia prechádzať každoročnou kontrolou.

 

 

                                                                                           *  *  *

 

Fyzikálna úpravovňa tvrdej vody ANTICALC®anticalc - aquasar

AQUASAR

Voda vo svojej prirodzenej podobe obsahuje množstvo prvkov dôležitých a nevyhnutných pre život. Niektoré z týchto pre život nevyhnutných prvkov však spôsobujú problémy predovšetkým pri tepelnej úprave vody resp. pri jej využití pre technologické účely. Najväčší problém spôsobuje vápnik. Jeho kvantitatívna prítomnosť vo vode sa technicky označuje ako tvrdosť vody. Štruktúra vápnika vo vode spôsobuje, že zariadenia prichádzajúce do styku s ním sú znehodnocované tvrdými nánosmi – vodným kameňom. Hrúbka vrstvy vodného kameňa (vápnika) úmerne rastie s časom a množstvom vápnika vo vode.

Rast tvrdých nánosov výrazne podporuje zvyšovanie teploty vody. Ohrievaním vody sa výrazne zvyšuje hrúbka vodného kameňa. Ten spôsobuje veľké problémy v celom komplexe zariadenia zabezpečujúceho ohrievanie vody. Vodný kameň takto znehodnocuje potrubie, ohrievače vody, vodovodné batérie, armatúry, práčky, umývačky riadu, meraciu a regulačnú techniku. Tvorbe tvrdých nánosov vápnika je možné zabrániť úpravou vody, resp. úpravou štruktúry vápnika vo vode. Z principiálneho hľadiska je možné tieto zariadenia rozdeliť na :

chemické  – na odstránenie vápnika sú využívané chemické procesy

fyzikálne    – pracujú na princípe fyzikálnej premeny , bez použitia chemikálií

Zariadenie ANTICALC®  pracuje na fyzikálnom princípe. Takto upravená voda je preto vhodná aj na konzumáciu ako pitná. 

 

 čítajte ďalej:  TU

                                                                 *  *  *

 

VYUŽTIE DAŽĎOVEJ VODY

garden

Zúžitkovanie dažďových vôd – jedno z riešení využivania vodotechnických daností – je jedna z najúčinnejších foriem znižovania našej spotreby drahej vody z verejných vodovodov.

Jedným odborne dimenzovaným a vybudovaným systémom na zúžitkovanie dažďových vôd môžeme ušetriť až 56 % našich výdavkov na vodné a stočné.

Dažďová voda je veľmi vhodná v tých bodoch spotreby, kde nie je nevyhnutnou podmienkou kvalita vody na úrovni pitnej. Takýmito spotrebnými bodmi môžu byť

 • splachovanie WC
 • pranie ( je vyslovene výhodné prať dažďovou vodou, lebo táto je mäkká, a tým sa dá vylúčiť inkrustácia, a okrem toho sa používa menšie množstvo pracieho prostriedku, než k vode z verejného vodovodu)
 • upratovanie
 • zavlažovanie záhrad

umývanie áut ( v dôsledku použitia mäkkej vody nezostanú zaschnuté kvapky vody obsahujúce vodný kameň)Dažďovú vodu zhromažďujme iba z plochy strechy. Dažďová voda získaná z chodníkov, príjazdných ciest môže obsahovať viaceré druhy znečistenia (olej, chemické látky

Systém zúžitkovania dažďových vod je dlhodobou investíciou, preto je veľmi dôležité, aby sústava v maximálnej miere vyhovovala danej úlohe, voda v zabudovanej nádrži bola krištáľovo čistá, a svojou vysokou účinnosťou čím skôr zabezpečovala návratnosť vynaložených prostriedkov. 

 

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.