Váš poradce

MOJE KROKY K VLASTNÍMU DOMU

Co potřebuji při výběru a koupi projektu?

1. Prokázání vlastnictví pozemku:  

Kopie z katastrální mapy  ( vyzvednout na příslušném katastrálním úřadu, nebo elektronicky). Z katastrální mapy jsou zřejmé rozměry pozemku a orientace na světové strany. To jsou určující limity při výběru projektu.           

2. Geometrický plán pozemku (není nevyhnutelný - doporučený): 

Zaměření pozemku, zakreslení hranic pozemku, vyznačení míst a polohy ukončení inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina, plyn ), aby byla jasná dostupnost napojení domu. Geometrický plán je třeba si vyžádat při koupi pozemku, nebo není-li, umíme jej zajistit přes naše smluvní střediska projektantů. 

3. Územní plán města/obce: 

Získat informaci od příslušného Stavebního úřadu (oddělení Obecního úřadu) k záměru stavby domu na konkrétním pozemku a zároveň získat lokální regulativy oblasti  v souladu s územním plánem obce. V případě, že jde o lokalitu určenou pro výstavbu rodinných domů, úřad nemusí dávat vyjádření.

4. Zajištění podmínek k připojení na telefon, internet:

Získat informaci a prověřit dostupnost sítí, nebo pokrytí signálem pro účely internetu, mobilu apod.

5. Výběr projektu: 

Projekt rodinného domu - při zohlednění odstupových vzdáleností, orientace na světové strany a vlastních kritérií je možné vybrat hotový projekt. V hotovém projektu je možné udělat změny, nebo vypracujeme projekt na míru - INDIVIDUÁLNÍ projekt. Na základě podkladů od klienta, viz bod 1. – 3., pomůžeme vybrat vhodný projekt.

6. Projekt osazení: 

Po obeznámení se se situací, případně po obhlídce pozemku, náš projektant vypracuje na základě objednávky výkres osazení rodinného domu na pozemku při zohlednění odstupových vzdáleností od sousedů a orientace na světové strany. Je užitečné mít písemný souhlas  od sousedů k požadovaným odstupovým vzdálenostem při umístění stavby.

7. Projekt napojení na inženýrské sítě: 

Po zjištění situace pozemku o vybavení inženýrskými sítěmi, nebo po obhlídce pozemku, náš projektant na základě objednávky vypracuje výkres  napojení budoucího rodinného domu na dostupné inženýrské sítě. Bude-li napojení na vodu řešeno vlastní studnou, je potřeba vypracovat projekt studny, podobné je to i při řešení kanalizace na vlastní žumpu, nebo ČOV. Dodáme tak osobitý projekt vody, kanalizace, plynu a elektřiny.

8. Pro stavební povolení  je potřebné mít - zhrnutí:

Projekt domu, projekt Archon+, který Vám vyhovuje, nebo námi vypracovaný individuální projekt. 

K projektu je nevyhnutné dopracovat výkresy (za příplatek na objednávku) se zřetelem na Váš pozemek:

A + B Průvodní a souhrnná technická zpráva

C.3 Situace koordinační

C.4 Katastrální situační výkres

D.1.1.1 Typová projektová dokumentace

D.1.1.2 Technická zpráva - oplocení

D.1.1.3 Výkres oplocení

D.1.1.4 Situace oplocení

D.1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.4.1 Technická zpráva - přípojky

D.1.4.2 Půdorys vodovodního připojení

D.1.4.3 Kanalizační připojení - půdorys a řez

D.1.4.4 Přípojka plynu - axonometrie, řez

D.1.4.5 Přípojka elektřiny

E.5 PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Cenovou nabídku vypracujeme individuálně na základě konzultací se smluvním projektantem a Vámi doručených podkladů o Vašem pozemku.

V případě, že si chcete ušetřit čas a vyhnout se těžkostem na úřadech, Vám zabezpečíme v každé lokalitě ČR STAVEBNÍ POVOLENÍ NA KLÍČ.

9. Spoluprací  s našimi partnery: 

Spolupracujeme s partnery, kteří řeší problematiku zabezpečení bydlení v rodinném domu spolu s námi . S námi získate:

Vhodný způsob financování výstavby a správné nastavení finančního rozpočtu.

Výběr a dodání vhodného stavebního materiálu pro výstavbu nízkoenergetického domu.

Výběr a dodání osvědčených moderních technologií pro komfortní, ekonomické a zdravé bydlení.

Vhodné stavební společnosti pro výstavbu rodinného domu.

 

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.