CO OBSAHUJE PROJEKT

PROJEKT

 

PROJEKTY ARCHON+ jsou vypracovány způsobem, který umožňuje snadnou adaptaci a bezproblémovou výstavbu. Projekt je určený především pro VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. 

Projek obsahuje výkresy nad rámec potřebný ke stavebnímu povolení,  po adaptaci na konkrétní pozemek je možné podle něho realizovat i vlastní výstavbu domu. 

   

PROJEKT

CO OBSAHUJE  PROJEKT ARCHON+:

Kompletní projektová dokumentace obsahuje 4 exempláře stavebního projektu    K STAVEBNÍMU POVOLENÍ. Každý z nich se skládá z projektu:

- architektonického
- konstrukčního, řešení STATIKA
- vnitřních instalací vody a kanalizace
- plynu, ústředního vytápění 
- elektrické instalace.  

ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT OBSAHUJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - podmínky lokalizace stavby, popisfunkcí, struktura povrchu, popis aplikovaných technologií a materiálů na všechny konstrukce stavby. 

PŮDORYSY ZÁKLADŮ - základové pásy a stěny, hloubka osazení základů, osy stavby

PŮDORYSY ÚROVNÍ ÚŽITKOVÝCH PROSTORŮ - půdorysy sklepů, přízemí,podkroví - horizontální rozměry stavby i všech místností a
dělících stěn, rozmístění a velikosti otvorů dveří a oken, prvky konstrukce stavby, rozmístění komínů, navrhované řešení interiéru, lokalizace sanitárních zařízení

PŮDORYSY STREŠNÍ KONSTRUKCE - rozměry a rozmístění všech prvků střešní konstrukce

PŮDORYS STŘECHY - rozměry střešních povrchů (krytin), sklon střechy, způsob odvodnění střechy, rozměry okapů, velikost charakteristických prvků, rozmístění oken a komínů.

ŘEZY - výkresy stavby pomocí vertikálního řezu stavby, konstrukční prvky, vrstvy příček, vertikální komunikace stavby

4 FASÁDY - POHLEDY
 
*Navíc v ceně projektu:
- Soupis oken a dveří
- Soupis krovu
- Soupis stavebních materiálů
- Obrys domu v měřítku 1:500 pro výlep do situačného plánu
- Informace o bezpečnosti - bezpečnost a ochrana zdraví po dobu výstavby
- Protipožární doporučení
- Péče o životní prostředí - nakládání s odpady

II. KOSTRUKČNÍ PROJEKT OBSAHUJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA - ke konstrukčnímu projektu

KONSTRUKČNÍ SCHEMA - v měřítku 1:100

* Navíc:
- Soupis ocelových prvků
- Výkresy prvků a detailů, konstrukce v měřítku 1:20 nebo 1:25

III. PROJEKT VNITŘNÍCH INSTALACÍ VODY, KANALIZACE, ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ  A PLYNU OBSAHUJE:
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA - Instalace vodovodu a kanalizace, ústředního vytápění, rozvod plynu

TECHNICKÉ VÝKRESY - všechny prvky instalace, jejich rozvody v domě a půdorysy (pro každou instalaci samostatně) v měřítku 1:100
Schéma napojení vodoměru a plynoměru.

IV. PROJEKT VNITŘNÍCH ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ OBSAHUJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Vnitřní elektrická instalace a bleskosvod IDEOVÉ SCHÉMA - Schéma rozváděče s ochranou proti přepětí 

 VÝKRESY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A BLESKOSVODU na půdorysech podlaží a střechy v měřítku 1:100          

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.