IZOLAČNÍ SYSTÉM - HEATMIX MPL

heat mix

DOM ZATEPLIT,  ÚSPORY ODLOŽIT 

JAK SE DO ZATEPLENÍ VOLÁ,  TAK SE Z NĚHO USPOŘENÉ KORUNY OZÝVAJÍ  

V současném období se v rámci EU výrazně prosazují požadavky energeticky úsporných budov – nízkoenergetické, pasivní, či systémy trvale udržitelných budov. Spotřeba energií totiž neustále roste a je cenově stále náročnější. Podle směrnic EU by se po r. 2020 měly realizovat budovy s nulovou energetickou náročností. Tato problematika zahrnuje komplexní řešení stavebních častí budov, nejmodernější způsoby vytápění, výměny a cirkulace vzduchu v interiérech, protipožární a hygienické zásady, použití ekologických materiálů a inteligentní elektronické systémy řízení v těchto budovách. 

mpl

Na základě těchto požadavků na stavební časti budov uvedla firma MPL Stavebniny na trh ucelený systém HEATMIX.

Je to komplexní systém řešení novostaveb, nebo obnovy a rekonstrukce budov.
Nový systém HEATMIX v sobě zahrnuje řešení, která umožňují komplexní zateplení staveb a splní současné náročné technické požadavky a teplo-technické parametre.

Systém HEATMIX nabízí:

 • Zateplení šikmých střech
 • Zateplení plochých střech na bázi bitumenových a PVC pásů
 • Zateplení fasád klasických staveb – izolační desky na bázi bílého EPS, šedého grafitového EPS,  fasádního polystyrénu, čedičové minerální vlny a dvojvrstvé fasádní desky z minerální vlny
 • Zateplení montovaných staveb
 • Obnova zateplení na už existujícím zateplovacím systému
 • Obnova zateplení a rekonstrukce balkónů a teras
 • Čištění a údržba povrchové úpravy zateplovacího systému od nečistot, prachu, řas, plísní, lišejníků a obnovení barevného odstínu fasády
 • Zateplení staveb tzv. těžkým materiálem ( obklady z přírodního a umělého kamene, pálené hlíny atd.) 
 • Zateplení podlah včetně podlahového vytápění
 • Zateplení základů
 • Řešení bleskosvodných soustav

     

Problematika zateplení s možností obnovy a rekonstrukce staveb resp. novostaveb je náročná z hlediska kvalitní realizace, aby se vyloučily v co největší možné míře úniky energie (tzv. tepelné mosty), které výrazně snižují hodnotu těchto staveb a podporují vznik poruch. Při návrhu, posuzovaní a samotné realizaci jsou důležité dobře navrhnuté konstrukční detaily, které musí vyloučit vznik těchto poruch.

Proto je velmi důležitým faktorem kvalitně zpracovaný projekt odborným projektantem, následná kvalitní realizace stavby licencovanou firmou pod dohledem stavebního dozoru. 

Při problematice zateplení budov je všeobecně známo, že zateplení zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění stavby. Správně realizované zateplení zajistí celistvost tepelně-izolačního obalu objektu a eliminuje jeho slabá místa. Zároveň se musí zajistit dostatečné větrání místností a zamezit působení nadměrné vlhkosti v konstrukcích a v interiérech. Nesprávně provedené zateplení může poškodit konstrukci budovy a vyvolat vznik těžko odstranitelných plísní. Zateplením  dokážeme eliminovat tepelné mosty, odstranit i jednu z nejčastějších příčin vzniku plesní, a to kondenzací vodní páry na vnitřním povrchu obvodových zdí.

Následně na to 

-  topný systém má menší teplotní spád a teda i je  hospodárnější
-  podstatně snižujeme přehřívání budovy v letním období
-  naplno se využijí akumulační vlastnosti budovy a získáme vyšší tepelný komfort i  při přerušovaném vytápění
-  příznivě se ovlivní akustické vlastnosti budovy        
-  odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí
-  je možné nové architektonické řešení budovy (barva a struktura povrchu)
-  podpoříme vliv na životní prostředí snížením emisí při výrobě energie
-  peníze vložené do zateplení jsou tak návratnou investicí. 

Před zateplováním stavby je důležité posoudit stav objektu.
Pro každou realizaci kontaktního zateplení musí byť zpracovaný projekt!

Jedním ze základních podkladů pro zpracování projektu je výsledek stavebně technického průzkumu, zaměřeného na zjištění materiálové skladby obvodového pláště, tloušťky a přilnavosti vnější povrchové úpravy, vlhkostního stavu objektu a případné existence dilatačních spár na fasádě.

Projekt řeší především technické posouzení celé nové zateplené konstrukce s ohledem na aktuální požadavky, důsledky změn difúzního odporu na vnějšku obvodového pláště, vyvolaného zateplením, atypické detaily a návrh dodatečného kotvení izolačního souvrství talířovými hmoždinkami (kotvící plán).

Pro návrh kotvení platí zásada, že lepící malta mezi podkladem a izolantem má přenášet zatížení vlastní hmotnosti zateplovacího souvrství, hmoždinky mají prenášet zatížení náhodné, tedy především zatížení od náporů větru.

Chyby při realizaci kompozitního zateplovacího systému – jak jim předcházet

1. Podklad vždy penetrovat! Extrémně savé podklady - 2 x penetrační nátěr
2. míchání lepící směsi
Při míchání dodržujte pokyny uvedené na obalu nebo na příslušném technickém listu. Během zpracovaní nedolévat další vodu. Při použití rotačního míchadla vrtuli držet stále pod hladinou (zabránit tak přimíchání vzduchu).
3. lepení izolantu
a) lepící hmota sa nanáší ručně nebo strojně buď ve formě pásu na celý obvod desky a zároveň doprostřed desky min. 3 terče na jednu desku, nebo celoplošně.

b) lepení se provádí na rozích vždy na vazbu
c) mezera mezi izolačními deskami nesmí vycházet z rohu stavebního otvoru oken a dveří, přířezy desek nesmí mít menší šířku než 150 mm
4. výstužná síťovina – sklotextilní mřížka
a) nedostatečný přesah výstužné síťoviny – přesah musí být min. 100 mm
b ) nedostatečná rovnost výstužné vrstvy.
c) chybí diagonální výstužná síťovina při rozích stavebních otvorů oken a dveří
d) vyschnutí výstužné vrstvy – chránit min. 24 hod. před přímým slunkem a vůči silnému větru lešenářskými sítěmi nebo fóliemi     
e) zavlhnutí výstužné vrstvy - chránit min. 24 hod. před deštěm lešenářskými sítěmi nebo fóliemi
f ) nedodržení tloušťky výstužné vrstvy - výstužná vrstva musí mít sílu 3 – 6 mm.
g) výstužná síťovina není vložená do lepící hmoty -
5. zatékání do zateplovacího systému
Příčinou zatékání do systému může být i chybějící sokl na balkóně.
6. netěsný spoj vnějšího kontaktního zateplovacího systému /ETICS/ a okenního rámu, resp. zárubně vchodových dveří
7. použití laciného nesystémového lepidla a stěrky.

Laciné řešení se může velmi prodražit !

Našim obchodním partnerům a firmám realizujícím zateplování budov nabízíme komplexní zaškolení – teoretickou a praktickou část na vnější kontaktní zateplovací systém /ETICS/  HEATMIX – HEATMIX E,  HEATMIX M. a balkónový systém HEATMIX Balkón. Absolventi školení získají OSVEDČENÍ na tento systém. Platnost osvědčení je 2 roky. Realizační firmy mohou získat i licenci TSUS na uvedený systém HEATMIX.

napište nám: ZDE

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.